LỊCH CÔNG TÁC
Ngày bắt đầu
Giờ
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Chủ trì
Phương tiện
Đính kèm
Thứ Tư 10/08/2022
07:30
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW,số 19-NQ/TW
Trưởng ban Hội trường số 1 (tầng 2), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. BTV Tỉnh ủy 00259
08:00
Làm việc về tiền thuê đất đối với hệ thống đường dây truyền tải điện
PTB Hoàng Thanh Tùng, KHTH, TNMT Tại Hội trường tầng 5 - Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
14:00
Họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
Trưởng ban Hội trường số 2 (tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy 00259
Thứ Năm 11/08/2022
08:00
Tham dự Diễn đàn KCN Việt Nam - 2022
PTB Hoàng Thanh Tùng TP Hồ Chí Minh Tạp chí Kinh tế đầu tư
08:00
Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp
Trưởng ban Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh Thủ tướng Chính phủ 00259