LỊCH CÔNG TÁC
Ngày bắt đầu
Giờ
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Chủ trì
Phương tiện
Đính kèm
Thứ Ba 27/07/2021
14:00
Họp Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch SD đất (thẩm định QH SD đất giai đoạn 2021-2030 của TX Hồng Lĩnh)
PTB Hoàng Thanh Tùng, đ.c Thanh VPDD Tại phòng họp tầng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh. HĐ thẩm định
Thứ Năm 29/07/2021
07:30
Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 và các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng ban Lê Trung Phước Hội trường tầng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tỉnh ủy 0631