LỊCH CÔNG TÁC
Ngày bắt đầu
Giờ
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Chủ trì
Phương tiện
Đính kèm
Thứ Sáu 03/12/2021
08:00
 Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường 
Trưởng ban Lê Trung Phước Hội trường tầng 4, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ban KTNS 00259
10:00
 Làm việc với Sở Giao thông Vận tải 
Trưởng ban Lê Trung Phước Hội trường tầng 4, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ban KTNS 00259
14:00
Làm việc Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh
Trưởng ban Lê Trung Phước, PTB Hoàng Thanh Tùng, QHXD, TNMT, KHTH Phòng họp trực tuyến (tầng 5), TT hành chính huyện Kỳ Anh Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh 00259
Thứ Hai 06/12/2021
14:00
 Về việc thống nhất một số nội dung liên quan đến Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 
PTB Hoàng Thanh Tùng, QHXD Sở Xây dựng Sở Xây dựng
15:00
Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khởi công Nhà máy sản xuất Cell Pin tại Khu kinh tế Vũng Áng
PTB Phạm Trần Đệ, VP, QLĐT, QHXD Khu vực tổ chức khởi công dự án - xã Kỳ Lợi PCTT UBND tỉnh
Thứ Ba 07/12/2021
08:00
Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung trình kỳ họp thứ 04 Hội đồng nhân dân khóa XVIII
Trưởng ban Lê Trung Phước Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ban KTNS 00259
08:30
 Làm việc về đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư 
PTB Phạm Trần Đệ, PTB Hoàng Thanh Tùng, QLĐT, QHXD, TNMT, QLDN, VP, KHTH VP Kỳ Lợi PTB Hoàng Thanh Tùng
16:00
Họp trực tuyến để thống nhất kết quả thẩm định chỉ số CCHC năm 2021
PTB Hoàng Thanh Tùng, VP, các phòng VP Kỳ Lợi Đoàn CCHC
Thứ Tư 08/12/2021
07:30
 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và cho ý kiến một số nội dung trình Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII 
Trưởng ban Lê Trung Phước Hội trường số 2 (tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy 00259
08:30
Triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường của Tổ Giám sát đối với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 
PTB Hoàng Thanh Tùng, Đ/c Phong TNMT Công ty FHS Tổng cục Môi trường
14:00
 Làm việc với Sở Tài chính về các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII 
Trưởng ban Lê Trung Phước Hội trường tầng 4, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ban KTNS 00259
Thứ Năm 09/12/2021
08:00
 Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
Trưởng ban, các Phó Trưởng ban Trung tâm Công báo - Tin học (Trưởng ban); Hội trường tầng 1 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (các Phó Trưởng ban) 00259
14:00
Ban Kinh tế - Ngân sách họp thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XVIII
Trưởng ban Lê Trung Phước Phòng họp tầng 4, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 00259