LỊCH CÔNG TÁC
Ngày bắt đầu
Giờ
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Chủ trì
Phương tiện
Đính kèm
Thứ Hai 17/01/2022
14:30
Hội nghị ký kết phối hợp hoạt động
PTB Phạm Trần Đệ, QLDN, QLĐT, VP Trung tâm XTĐT
Thứ Tư 19/01/2022
07:30
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trưởng ban Lê Trung Phước Hội trường trực tuyến Công an tỉnh (Tầng 3, Nhà 10 tầng, Trụ sở Công an tỉnh) 00259
09:00
Làm việc về xem xét, tham mưu xử lý đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
PTB Hoàng Thanh Tùng, QHXD, TNMT, VP VP Kỳ Lợi PTB Hoàng Thanh Tùng
14:30
Làm việc về đề xuất thực hiện dự án Trường mầm non King Bee tại Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
PTB Phạm Trần Đệ, QLĐT, QHXD, TNMT, KHTH VP Kỳ Lợi PTB Phạm Trần Đệ
Thứ Năm 20/01/2022
16:00
Họp tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022

Trưởng ban Lê Trung Phước Hội trường tầng 4, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ban KTNS 00259